Babies

Els babies (p3, p4 i p5) van començar els entrenaments al més de setembre.

Entrenaran sempre els dimecres, de 17:45 a 19:15 hores.

Els babies no juguen lliga. Només algun amistós de tant en tant, per tant la quota dels babies és 70 euros (fer-se soci/a).

Nom de l'esportista(obligatori)

DNI de l'esportista

Número de telèfon l'esportista

Categoria de l'esportista (obligatori)

Data de naixement de l'esportista (obligatori)

Lloc naixement de l'esportista (obligatori)

Nom dels Pares de l'esportista (obligatori)

DNI del Pare o Mare de l'esportista (obligatori)

Data de naixement del Pare o Mare que hagi donat el DNI(obligatori)

Direcció Email per contacte pares (obligatori)

Número de telèfon contacte pares (obligatori)